VENTO Bici Tour 2018, by Fogmakers


Vento Bici Tour 2017, by LeleMarcojanni


Vento Bici Tour 2016, by Marco Tessaro


Vento Bici Tour 2015, by Marco Tessaro


Vento Bici Tour 2013, by Stuffilm Creativeye e BODÀ